Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

6η Διδακτική Παρέμβαση (Διδασκαλία Μετοχών) - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου

5η Διδακτική Παρέμβαση (Δευτερεύουσες Προτάσεις) - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου

4η Διδακτική Παρέμβαση - Αρχαία Ελληνικά από Μετάφραση Α΄ Γυμνασίου

3η Διδακτική Παρέμβαση - Αρχαία Ελληνικά από Μετάφραση Α΄ Γυμνασίου

2η Διδακτική Παρέμβαση - Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου

1η Διδακτική Παρέμβαση - Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Α.Ε.Γ. Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ